نقد نقد: امانت در روایت یا رعایت ادبیت؟: نقدی بر کتاب «نقد و بررسی قصه های پیشوایان معصوم در کتابهای درسی»
59 بازدید
محل نشر: پژوهش نامه ادبیات کودک و نوجوان » پاییز 1378 - شماره 18 (10 صفحه - از 134 تا 143
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی