میزگرد: کتابهای مذهبی را چه می شود: گزارشی از یک میزگرد
70 بازدید
محل نشر: پژوهش نامه ادبیات کودک و نوجوان » تابستان 1378 - شماره 17 (17 صفحه - از 35 تا 51
نقش: مصاحبه شونده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی